Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech RepublicNovinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu RebelkaPlesová sezóna 2017/2018

Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!Spolupracujeme s

Filip Matu�insk� Focen� se zv��atyNej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koniKurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nost

Odkazy

Zde naleznete odkazy na str�nky lid� a firem se kter�mi p��mo spolupracujeme nebo vyu��v�me jejich slu�eb a dovednost�.


Osobn� str�nky Johany Moutel�kov�

- �irok� nab�dka show a pr�ce s ko�mi
�erm��i a agentura Merlet

- �pi�kov� �erm, slu�by um�leck� agentury, p�j�ovna kost�m�, zbran� a zbroje nejen pro film a mnoho dal��ho
Johanka production - dobov� a filmov� od�v�n�

- v�t�ina na�ich p�ekr�sn�ch kost�m� vznikla pr�v� zde

Andy Reinbergerov�

- na�e velmi �ikovn� spolupracovnice a je�t� skv�l� fotografka

Animo centrum krmiv Sv�tice

- �irok� sortiment, vst��cnost a ochota kdykoliv poradit se sestaven�m krmn� d�vky nejen pro kon�
Chovatelsk� stanice Antree Bohemia

- chovatelsk� stanice o�et�uj�c�ho veterin�rn�ho l�ka�e na�ich kon�

Fotografka Krist�na Znamen��kov�

- na�e obl�ben� fotografka, kter� se neboj� ��dn�ho ��len�ho n�padu a n�m�tu k focen�
Fotografka Ren�ta Kol��ov�

- kr�sn� fotografie a obrazy naleznete pr�v� na t�chto str�nk�ch

Caballos

- skupina ��lenc� pro kter� je slovo adrenalin denn�m chlebem :-)
<-- Zp�t
Czech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!