Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech RepublicNovinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu RebelkaPlesová sezóna 2017/2018

Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!Spolupracujeme s

Filip Matu�insk� Focen� se zv��atyNej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koniKurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nostOhniv� kv�t (Johana Moutel�kov� na koni Romeo) � Ren�ta Kol��ov�

Ohniv� kv�t

K�� a ohe�, zd�nliv� neslu�iteln�.., spolu s podmanivou hudbou tvo�� p�sobivou show. Jedno z nejobl�ben�j��ch p�edstaven�.

Ohniv� v�j��e, elegantn� jezdkyn� a u�lechtil� lipick� k�� spole�n� vytv��ej� zaj�mav� spojen� tance s v�j��i a j�zdy na koni.

K�� veden� na ot��ch p�ipnut�ch pouze k opasku je svou jezdkyn� ovl�d�n jen za pou�it� nohou.

V p�edstaven� uvid�te tak� slo�it�j�� jezdeck� prvky jako jsou lev�da, pes�da a podobn�.

V�e je dopln�no stylovou hudbou, v p��pad� z�jmu lze p�idat tak� pyroefekty.

Po�et ��inkuj�c�ch:

1 k��, 1 jezdkyn� / d�lka 4,5 minuty (modifikace pro interi�r 3,5 mintuy)

Historick� obdob�:
�pan�lsko, jin� po dohod�


Kompletn� nab�dku a ceny jednotilv�ch p�edstaven� V�m na vy��d�n� r�di za�leme mailem ve form�tu PDF.

Kontaktujte n�s - info@cbs-cz.com


<-- Zp�t
Czech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!