Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech RepublicNovinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu RebelkaPlesová sezóna 2017/2018

Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!Spolupracujeme s

Filip Matu�insk� Focen� se zv��atyNej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koniKurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nost

Sayen na k�ídlech sov

Exkluzivní nabídka pro m�sta

Pro rok 2015 jsme si pro Vás p�ipravili exkluzivní nabídku program� pro Vaše slavnosti.


Nové komponované d�jové p�edstavení o klasickém souboji dobra a zla, odehrávající se v tajemném sv�t� Kelt�. Scéná� pro tento projekt vytvo�il Jaroslav "�erve�ák Dolejší.

Nabízíme Vám v �echách zcela nový a ojedin�lý projekt, který se opírá p�edevším o spolupráci mnoha profesionálních úm�leckých subjekt� a tvo�í tak zcela novou formu divadeln�-akrobaticko jezdeckého p�edstavení.
Na p�edstavení se spolupodílí irské tane�nice Ryengle, šermí�i Merlet, akrobaté Aventyr, pyro a sv�telné hra�ky nám dodává Pyroterra Lighttoys, pyroefekty Spitfire Pyro.

Program je ve dvou verzích - no�ní a denní a ve dvou r�zných délkách.

Po�et ú�inkujících: 2 kon�, 10-15 osob
Délka: kratší verze 15 minut, plná verze 35 minut


Ve spolupráci s tane�ní skupinou Ryengle, šermí�i Maledictus, Balestra a Merlet jsme tento komponovaný program poprvé p�edstavili v rámci no�ní show na výstav� K�� 2014 v Lysé nad Labem a to s velkým úsp�chem. P�edstavení následn� dostalo pevný scéná� a bylo obohaceno nejen o akrobatické prvky.


Pro rok 2015 si Vám dovolujeme nabídnout toto exkluzivní p�edstavení také pro Vaše akce!


Celtic dreamCeltic dream

Celtic dreamCeltic dreamCeltic dream
Kompletn� nab�dku a ceny jednotilv�ch p�edstaven� V�m na vy��d�n� r�di za�leme mailem ve form�tu PDF.

Kontaktujte n�s - info@cbs-cz.com


<-- Zp�t
Czech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!