Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech RepublicNovinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu RebelkaPlesová sezóna 2017/2018

Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!Spolupracujeme s

Filip Matu�insk� Focen� se zv��atyNej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koniKurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nost

Sokolnictv� na koni (Johana Moutel�kov� na koni Romeo)

Sokolnictv� na koni

Nabízíme spojení dvou profesionál� - CBS a sokolnická spole�nost TEIR si pro Vás vroce 2013 p�ipravili nový program, ve kterém ú�inkují opravdu profesionáln� vycvi�ení kon� a dravci.

D�v�ra parforsn�ho kon� a dravce, ale tak� historick� lov na koni s uk�zkami pou�it� dobov�ch zbran�.


Na�e uk�zka sokolnictv� jde modifikovat do n�kolika historick�ch styl�, dle po�adavk� a typu va�� akce. Je mo�n� ji tak� propojit s uk�zkou d�msk�ho je�d�n�.

Je dopln�na vhodn� zpracovan�m nau�n�m koment��em o historii a vyu�it� sokolnicv�, kter� div�ky zcela jist� zaujme. Odnesou si tak krom� z�itku z letu dravc�, poslu�nosti kon� a zru�nosti jezdc� tak� nov� poznatky o loveck�ch zp�sobech pou��van�ch v historii.

Pro rok 2015 máme další novinku sokolnictví a historický lov na koni s interakcí divák�! Vhodné hlavn� pro m�stské slavnosti , p�ípadn� firemní akce a pod.
Délka 30-40 min

Po�et ��inkuj�c�ch:
Nej�ádan�jší program!
2 kon�, 1 jezdec, 1 sokolník, 3-5 dravc� / délka 20-30 minut


1 k��, 1 jezdec, 1 �lov�k na zemi, 1 dravec / d�lka 6 minut
2 kon�, 2 jezdci, 1 �lov�k na zemi, 1 dravec/ d�lka 10 minut


Historick� obdob�:
gotika, renesance, baroko, orient


Kompletn� nab�dku a ceny jednotilv�ch p�edstaven� V�m na vy��d�n� r�di za�leme mailem ve form�tu PDF.

Kontaktujte n�s - info@cbs-cz.com<-- Zp�t


Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni
Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni
Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni
Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni
Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni
Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni
Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni
Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni Dravci pro film a reklamu, sokolnictv� nejen na koni


Czech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!